Eight ERG SYAL Countries

 • France
  France
 • Greece
  Greece
 • Hungary
  Hungary
 • Italy
  Italy
 • Portugal
  Portugal
 • Spain
  Spain
 • Sweden
  Sweden
 • Switzerland
  Switzerland
 • The SYAL ERG (European Research Group) was created in January 2008 after the decision adopted during the SYAL Workshop in Collecchio-Italy (12-14 November, 2007 – Parma Declaration) to promote research on LOCALISED AGRIFOOD SYSTEMS at the European level.

 • L’ERG SYAL (European Research Group) a été créée en janvier 2008 à l’issue de l’atelier sur les Syal tenu à Collecchio–Italie (12-14 décembre 2007 - Déclaration de Parme) pour promouvoir la recherche sur les Systèmes Agroalimentaires Localisés (Syal) au niveau européen.

 • A SYAL Európai Kutatócsoport (SYAL ERG) 2008 decemberében jött létre a Lokalizált Agrárélelmiszer Hálózatok (Localised Agri-food Systems) európai szint ösztönzése érdekében. Azalapokat a Pármai Nyilatkozat teremtette meg, amelyet 2007. november 12-14-én fogadtak el a jelenlév k egy SYAL munkaülés keretében.

 • Il Gruppo di Ricerca Europeo (ERG) SYAL è stato istituito nel gennaio del 2008 a seguito della decisione adottata durante il workshop SYAL, svoltosi a Collecchio, in Italia, dal 12 al 14 novembre 2007 (”Dichiarazione di Parma”) di promuovere la ricerca sui SISTEMI LOCALI AGROALIMENTARI a livello europeo.

 • O Grupo de Investigação Europeu (GER) SYAL foi criado em Janeiro de 2008, após decisão adoptada no Workshop SYAL em Collecchio – Itália (12 a 14 de Dezembro de 2007 – Declaração de Parma), para promover a investigação sobre SISTEMAS ALIMENTARES LOCALIZADOS na Europa.

ERG SYAL

A SYAL Európai Kutatócsoport (SYAL ERG) 2008 decemberében jött létre a Lokalizált Agrárélelmiszer Hálózatok (Localised Agri-food Systems) európai szint ösztönzése érdekében. Azalapokat a Pármai Nyilatkozat teremtette meg, amelyet 2007. november 12-14-én fogadtak el a jelenlév k egy SYAL munkaülés keretében.

Tagok

Az Együttműködési Megállapodást kilenc európai országból huszonhat intézmény írta alá. A SYAL ERG kutatási projektjeiben résztvevő egyének továbbra is saját intézményük alkalmazásában maradnak, legyen az egyetem, kutatási részleg vagy kutatási központ.

Tudományos témakörök

A kutatási témakörök a következő tematikák köré csoportosulnak:

 • Lokalizált Agrár-élelmiszer Hálózatok - a koncepció jellemzői és megkülönböztető elemei az európai mezőgazdaságot érintő új kihívások tükrében: fenntartható fejlődés, a biológiai sokféleség megőrzése, környezeti erőforrások. A termelési tevékenység lokalizálása/széttelepítése. A lokalizációt meghatározó tényezők és a helyi gazdasági tevékenységek közti kapcsolat.
 • Az agrár-élelmiszeripar helyi rendszerei és a vidék változásai közti kapcsolat: a területi közjavak, externáliák és az agrár-élelmiszeripari tevékenység irányítási formái vonatkozásában. Agrár-élelmiszeripari szinergiák és helyi területi szinergiák. Közjavak és multi-funkcionalitás, természeti és kulturális örökség, tájkép megőrzés. A régió közös promóciója.
 • A helyi vállalatok és intézmény rendszer részvétele a termelésben, az innovációban, a marketingben és a fogyasztásban: az érdekelt felek közti kapcsolatok. A vállalkozási és szervezeti kérdések sokfélesége. A Lokalizált Agrár-élelmiszer Hálózatok kapcsolata a piaccal, más agrárgazdasági ágazatokkal és a fogyasztókkal.
 • A helyi oktatási és innovációs intézmények: a helyi know-how és az innováció közti kapcsolat. Helyi kapcsolatrendszerek, hálózatok kutatás-fejlesztésre, innovációra és tréningekre.
 • Megkülönböztető jelek, védjegyek és minősítési folyamatok: oltalom alatt álló eredetjelölések, földrajzi árujelzők, a biogazdálkodás, az integrált termelés, "fair-trade" mezőgazdaság. Szabályok, technikai szabványok, szervezeti követelmények. Minőségi innováció, területi és vertikális integráció. Nyomon követhetőségi és minőségbiztosítási rendszerek.
 • Élelmiszer és gasztronómia: a különböző étkezési kultúrák gazdasági és szociális értéke. A vidék és a város közti kapcsolatrendszer. Falusi turizmus.
 • A szociális tőke, a társadalmi kirekesztettség és a vidék: szegénység, helyi foglalkoztatottság és vidékfejlesztés. Közös cselekvés és együttműködő vállalatok. Területi szociális háló és kormányzati rendszer.
 • A Lokalizált Agrár-élelmiszeri Hálózatokra alkalmazott közpolitikák: az Európai Unió politikája és programjai. Az Uniós közpolitika és a világ más országai/régiói programjainak összehasonlítása.

Célkituzések

 • A tudományos kutatás alkalmazása a helyi agrár-élelmiszeripar fejlesztésében.
 • A területen szükséges tudás és szakértelem előmozdítása az oktatás fejlesztésén keresztül.
 • A tudományos alapok megteremtése a fenntartható fejlődés helyi stratégiáit érintő, nyilvánosságnak szánt információkhoz.
 • Technikai segítségnyújtás a helyi szereplőknek a vonatkozó közpolitikák, a jogszabályi környezet, a köz- és magán stratégiák, valamint más együttműködési formák és tárgyalások alakításában.
 • Az új kezdeményezésekhez, projektekhez megfelelő platform biztosítása - európai és nemzetközi szinten (pl.: az Európai Kutatási Keretegyezmény alapján) a fenntartható vidékfejlesztés és az agrár-élelmiszeripar vonatkozásában.
 • A nem-európai országokkal való kapcsolat megerősítése a kutatás területén, a helyi agrár-élelmiszeriparban történő alkalmazás céljából.
 • Az információk/eredmények civil társadalom javára történő publikálása és terjesztése.